donderdag 24 oktober 2013

Alle Gekken Binne Wolkom

Klik hier voor de opname van het nummer Alle Gekken Binne Wolkom. 

Alle Gekken Binne Wolkom - tekst

Sjong dyn fredesliet
bliuw by dyn wurd
dat'st altiid preeke hast.

Doch it net, lit it nea gean
Die moaie tiid
diet'st sa helder yn de holle hast

Dream, fan it hea,
droech op 'e wein
en in pilske nei de tiid.

En de sinne is in bol fan goud,
alle gekken binne wolkom hjir.

De dei begjint
it feest giet oan.
Mar wat wit hoe't it rint?
Moast net útgean fan moarn.
De famkes wachtsje,
hja wachtsje op dy!

Smiet, nochris in stien
yn de poel
sirkels driuwe fan dy ôf.

Sa kin it gean. Wat hast by’t ein?
It set útein, it wurdt mar grutter
en mar grutter

De dei begjint
it feest giet oan.
Mar wat wit hoe't it rint?
Moast net útgean fan moarn.
De famkes wachtsje,
hja wachtsje op dy!

Nim dyn famke mei nei it feest
En dûnsje hiel de nacht.
Oant de dei de sinne bringt,
En it ljocht.
Alle gekken binne wolkom hjir.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten