zondag 15 april 2012

Alle Gekken

It Doarp op Aaipop 2012
Alle Gekken Sjong
dyn fredesliet
bliuw by dyn wurd,
dat skreaun stiet yn de beambast.
Doch it net
Lit it noait gean
Die moaie tiid
dy’tst sa helder yn de holle hast

Dream,
fan it hea,
droech op 'e wein
En in pilske nei de tiid.
En de sinne
skynt as in stoer
oan de loft.
alle gekken binne wolkom hjir

De dei begjint
de dûns giet oan.
Mar wa wit hoe't it rint?
Moatst net útgean fan moarn.
De famkes wachtsje,
hja wachtsje op dy,
hjoed is de dei.

Smiet,
nochris in stien
yn de poel
de sirkels driuwe fan dy ôf.

Sa kin it gean
wat hast by't ein,
it set útein

it wurdt mar grutter en mar grutter
it wurdt mar grutter en mar grutter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten